Oralna hirurgija

Oralna hirurgija predstavlja granu stomatologije koja se bavi hirurškim zahvatima u usnoj šupljini i vilicama. Oralni hirurzi i maksilofacijalni hirurzi, su specijalisti koji obavljaju širok spektar procedura kako bi dijagnostikovali, lečili i rešavali različite oralne i maksilofacijalne probleme. Ova oblast stomatologije obuhvata i estetske i funkcionalne aspekte, pružajući pacijentima rešenja za brojne oralne i vilične izazove.

Evo nekoliko ključnih aspekata oralne hirurgije:

  1. Ekstrakcija zuba: Oralni hirurzi obavljaju ekstrakciju zuba u situacijama gde je zub ozbiljno oštećen, inficiran, ili ako postoji potreba za uklanjanjem impaktiranih umnjaka koji ne mogu pravilno izrasti.
  2. Implantologija: Postavljanje dentalnih implantata je čest zahvat u oralnoj hirurgiji. Dentalni implantati su titanijumski šrafovi koji se postavljaju u vilicu kako bi služili kao zamena za izgubljene zubne korene. Nakon integacije sa kosti, na implantate se postavljaju protetske nadoknade poput krunica, mostova ili proteza.
  3. Rekonstruktivna hirurgija: Oralni hirurzi i maksilofacijalni hirurzi se bave rekonstrukcijom vilica i lica nakon povreda, nesreća ili tumora. Ovi hirurški zahvati mogu obuhvatiti rekonstrukciju kostiju, tkiva i estetskog izgleda.
  4. Hirurško lečenje oboljenja usne šupljine: Oralni hirurzi i maksilofacijalni hirurzi su uključeni u dijagnostikovanje i lečenje različitih oboljenja usne šupljine, uključujući ciste, tumore, infekcije i promene na sluzokoži.
  5. Korektivna i estetska hirurgija: Oralni hirurzi i maksilofacijalni hirurzi vrše korektivne hirurške zahvate radi poboljšanja estetike lica i osmeha. Ovo može uključivati operacije vilice, rekonstrukciju nosa ili oblikovanje usana.
  6. Hirurško lečenje temporomandibularnog poremećaja (TMD): Pacijenti sa TMD-om, koji pate od bolova u vilici, škripanja zuba ili ograničenja u pokretljivosti čeljusti, mogu potražiti pomoć oralnog hirurga i maksilofacijalni hirurzi radi dijagnoze i hirurškog lečenja.
  7. Ugradnja ortodontskih aparata: U nekim slučajevima, oralni hirurzi sarađuju sa ortodontima kako bi postigli optimalne rezultate u ortodontskom lečenju. Ovo može uključivati postavljanje ortodontskih aparata ili hirurške intervencije radi korekcije nepravilnosti u vilici.

Hirurgija paranazalnih sinusa: U određenim situacijama, oralni hirurzi i maksilofacijalni hirurzi mogu obavljati hirurške zahvate na paranazalnim sinusima, npr. tokom postavljanja dentalnih implantata u gornjoj vilici gde je volumen kosti ogranič, sinus lift, kao i plastika sinusa, kada postoji oroantralna komunikacija.