Implantologija

Implantologija (oralna implantologija) je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implantata. Zubni implantat je strano telo koje se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu veza sa kosti. Na implantat se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta ili pak kao sidrište proteze.

U nasoj ordinaciji priza usluge stndardne ugradnje, imdijantne ugradnje implanta kao all on six procedura  all on four procedura ugradnje implanta.

All on 6 procedura predstavlja ugradnju šest implantata u gornju ili donju vilicu i fiksiranje zuba preko tih implantata pomoću šrafa. Na taj način pacijent dobija fiksne zube preko implantata, koji se ne vade iz usta. U vilici u kojoj se prmenjuje all on six procedura ne može ostati ni jedan pacijentov zub.

All-on-4 je inovativna procedura pomoću koje pacijenti koji nemaju ni jedan svoj zub, za samo nekoliko dana mogu da dobiju fiksne zube (koji se ne vade iz usta), pri čemu se izbegavaju komplikovane procedure nadoknade kosti.

Najbolji način za nadoknadu izgubljenih zuba je ugradnja implantata. Međutim, u nekim slučajevima nema dovoljno kosti na onim mestima gde bi trebalo ugraditi implantate. Zbog toga ne možemo da primenimo tehniku all-on-6, tj. da ugradimo šest implantata, već ugrađujemo četiri.