Opšte usluge
Stomatološki pregled 1.500 RSD
Ispitivanje vitaliteta zuba 1.000 RSD
Sistematski pregled 1.500 RSD
Specijalistički pregled 2.000 RSD
Konzervativa
Amalgamski ispun I površinski 2.000 RSD
Amalgamski ispun II površinski 2.500 RSD
Amalgamski ispun III površinski 3.000 RSD
Kompozitni ispun I površinski 3.000 RSD
Kompozitni ispun II površinski 4.000 RSD
Kompozitni ispun III površinski 5.000 RSD
Kompozitna faseta inlay/onlay 6.000 RSD
Pulparni/parapulparni metalni kočić 3.000 RSD
FRC/ glass-fiber kočić 4.000 RSD
Direktno/indirektno prekrivanje pulpe 2.000 RSD
Mortalna /vitalna amputacija 4.000 RSD
Endodonsko lečenje zuba(po kanalu) 3.000 RSD
Vađenje stalnih punjenja kanala korena 2.000 RSD
Vađenje zalomljenih igala iz korena 3.000 RSD
Lepljenje kristala (swarovski) 2.500 RSD
Beljenje zuba u ordinaciji-seansa (po vilici) 4.000 RSD
Beljenje zuba kućno po vilici 12.000 RSD
Beljenje avitalnog zuba (po seansi) 2.500 RSD
Aplikacija leka 1.000 RSD
Protetika
Parcijalna akrilatna proteza 36.000 RSD
Totalna akrilatna proteza 36.000 RSD
Vizil proteza 42.000 RSD
Fleksibilna proteza 48.000 RSD
Proteza sa lokatorima 60.000 RSD
Direktno/indirektno podlaganje proteze 4.000 RSD
Reparatura proteze 2.000 RSD
Keramički inlay/onlay 15.600 RSD
Livena nadogradnja 3.000 RSD
Privremena kruna 2.400 RSD
Metalokeramička kruna Ivoclar 12.000 RSD
Bezmetalna faseta 18.000 RSD
Cirkonijum kruna 18.000 RSD
Metalokeramička kruna na implantima 16.000 RSD
Cirkonijum kruna na implantima 24.000 RSD
Cirkonijum kruna-translucent 24.000 RSD
Skidanje stare krunice po zubu 1.000 RSD
Cementiranje stare krunice po zubu 1.500 RSD
Cementiranje starog mosta 2.400 RSD
Skidanje krune na implantima 2.400 RSD
Hirurgija
Ekstrakcija zuba sa anestezijom 3.000 RSD
Ekstrakcija zuba teško vađenje 5.000 RSD
Lečenje alveolita po seansi 2.500 RSD
Ugradnja implanta (dvofazno) 60.000 RSD
Hirurško vađenje impaktiranih zuba 12.000 RSD
Hirurško vađenje impaktiranog očnjaka 18.000 RSD
Hirurška nivelacija grebena 12.000 RSD
Resekcija jednokorenog zuba 12.000 RSD
Resekcija višekoreng zuba 18.000 RSD
Plastika sinusa 18.000 RSD
Ugradnja veštačke kosti po kubiku 12.000 RSD
Ugradnja biomenbrane 12.000 RSD
Sinus lift po sinusu 60.000 RSD
Parodontologija
Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga 3.000 RSD
Uklanjanje konkremenata po kvadrantu 1.000 RSD
Kiretaža i duboko ispiranje džepova 2.000 RSD
Lečenje parodontalnog abscesa 3.000 RSD
Gingivektomija po zubu 4.000 RSD
Cirkumcizija 5.000 RSD
Režanj operacija 12.000 RSD
Ortodoncija
Splint 12.000 RSD
Night guart /Mouth guard 6.000 RSD
Mobilni ortodonski aparat 24.500 RSD
Fiksni ortodontski aparat metalne bravice 60.000 RSD
Fiksni ortodontski aparat esteske bravice 78.000 RSD
Fiksni ortodontski aparat metalne samol. 90.000 RSD
Fiksni ortodonstki aparat esteske samol. 114.000 RSD
Aligner folije 8.400 RSD
Otisak za ortodontsku analizu 1.500 RSD
Izrada retencine folije 4.000 RSD
Zamena bravice 800 RSD
Zamena luka 800 RSD
Reparatura ortodontskog aparata 2.000 RSD
Dečja i preventivna
Zalivanje fisura po zubu 1.000 RSD
Preventivna fluorizacija lakom 2.500 RSD
Ekstrakcija mlečnog zuba 1.000 RSD
Plombiranje mlečnog zuba 1.000 RSD
Endodontsko lečenje mlečnog zuba 1.500 RSD
Uklanjanje mekih naslaga 1.000 RSD
Ortopan snimak 1.000 RSD
3D/CBCT snimak 4.000 RSD
Retroalveolarni snimak 400 RSD
Incizija i drenaža 2.000 RSD